Kancelaria Notarialna
w Rzeszowie

Notariusz Sylwia Środoń-Fugas

Notariusz Sylwia Środoń-Fugas jest powołaną przez Ministra Sprawiedliwości osobą zaufania publicznego. Udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej oraz zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, do czego obliguje ją wykonywany w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.) zawód. Na ich podstawie notariuszowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, jednak z drugiej strony na urzędniku ciąży szczególna odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna. Notariusz bezwzględnie powinien zachować bezstronność w każdej sprawie, a jego działania mają na celu zabezpieczenie praw i interesów stron czynności notarialnych, jak również osób postronnych, wobec których czynności te mogą wywołać skutki prawne.

Kancelaria notarialna w Rzeszowie

Kancelaria notarialna notariusz Sylwii Środoń-Fugas mieści się w Rzeszowie, na pierwszym piętrze budynku przy al. mjr. Wacława Kopisto 4. Notariusz świadczy pełen zakres czynności notarialnych wynikających z ustawy Prawo o notariacie. Wśród nich wyróżnić należy przede wszystkim sporządzanie umów przyjmujących formę aktu notarialnego oraz poświadczenia dokumentów. Notariusz sporządza m.in. intercyzy, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny nieruchomości, umowy spółek, testamenty. Dokonanie czynności notarialnych w kancelarii Sylwii Środoń-Fugas daje gwarancję ich zgodności z literą prawa.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu