baner

Inne czynności notarialne

Wachlarz usług naszej kancelarii notarialnej jest szeroki. Oprócz umów sprzedaży, darowizny, służebności, umów małżeńskich, poświadczeń notarialnych, pełnomocnictw czy spraw spadkowych dokonujemy również inne czynności notarialne. Sporządzamy m.in.:

  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji – są one jednym z najważniejszych elementów procesu zakładania fundacji. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać m.in. cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację,
  • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki – stanowi jeden z głównych dokumentów wymaganych w procesie uzyskania kredytu hipotecznego. Oświadczenie to deklaruje zgodę dłużnika na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki) na rzecz banku na jego nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,
  • umowa deweloperska – zobowiązuje zarówno dewelopera, jak i nabywcę nieruchomości i określa ich wzajemne zobowiązania,
  • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami czynności notarialnych dokonywanych w naszej kancelarii notarialnej w Rzeszowie.

Pobierz dokumenty

  1. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji
  2. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
  3. Umowa deweloperska
  4. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu