baner

Kancelaria notarialna Sylwii Środoń-Fugas w Rzeszowie

Notariusz Sylwia Środoń-Fugas prowadzi kancelarię notarialną zlokalizowaną w Rzeszowie przy al. mjr. Wacława Kapisto. Jako osoba zaufania publicznego, każdą sprawę swojego klienta rozpatruje indywidualnie, dbając o zabezpieczenie jego praw. Gwarantuje także terminowe i profesjonalne załatwienie każdej sprawy oraz służy radą w zakresie dokonywanych czynności notarialnych.

Rzetelność, staranność i przestrzeganie zasad etyki zawodowej to wartości, którymi powinien kierować się każdy notariusz. Działalność notarialna skupia się w dużej części na skrupulatnym informowaniu stron o konsekwencjach powiązanych z wykonywanymi czynnościami oraz kontrolowaniu zgodności tych czynności z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady wykonywania zawodu notariusza reguluje ustawa Prawo o notariacie.

W kancelarii stawiamy na profesjonalizm, pełną dyskrecję i zaufanie w relacjach z naszymi klientami. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, starając się jak najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Dbamy o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Rzeszowie.

Pełen wachlarz czynności notarialnych

W kancelarii możliwe jest dokonanie wszystkich czynności notarialnych, które zostały określone w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie ze wspomnianym artykułem, działania notariusza obejmują m.in.:

  • sporządzanie aktów notarialnych (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa spółki, intercyza, testament),
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa spadkowego (np. aktów poświadczenia dziedziczenia oraz testamentów, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, działów spadku),
  • wykonywanie poświadczeń notarialnych,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzenie protestów weksli i czeków,
  • sporządzenie odpisów i wypisów,
  • sporządzenie projektów aktów i oświadczeń.

Za sporządzenie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Maksymalne stawki określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W zależności od dokonanej czynności notariusz może jako płatnik pobrać także opłatę sądową, podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków darowizn. Na stronie kancelarii dostępny jest cennik opłat, które notariusz pobiera za wykonanie czynności notarialnej. Jest on ściśle uregulowany ustawowo, co gwarantuje klientom przejrzystość i uczciwość w zakresie ponoszonych opłat.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu