baner

Dokumenty

Poniżej przedstawiam listę podstawowych dokumentów i informacji, które są wymagane dla dokonania wybranych czynności notarialnych.

Niekiedy charakter sprawy może spowodować konieczność dostarczenia jeszcze innych, wymaganych prawem dokumentów, dlatego zachęcam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, celem ustalenia dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności notarialnej.

Przed dokonaniem czynności notarialnej dokumenty powinny zostać dostarczone osobiście do Kancelarii. Istnieje również możliwość przesłania skanów dokumentów na adres mailowy: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu, a następnie przyniesienie ze sobą oryginałów w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, zatem konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu