baner

Ustanowienie służebności

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia innej uprawnionej do tego osobie korzystanie w określonym zakresie z cudzej nieruchomości. Do ustanowienia służebności wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości w formie aktu notarialnego. W celu sporządzenia aktu wymagane jest wskazanie rodzaju służebności, która ma zostać ustanowiona, wskazanie czy służebność ta jest odpłata (jeśli tak, to w jakiej kwocie) oraz wskazanie czy służebność ustanowiona jest na czas określony bądź nieokreślony. Służebność można również nabyć drogą zasiedzenia, orzeczenia sądowego lub na podstawie decyzji administracyjnej. Wyróżnia się trzy rodzaje służebności:

  • służebność gruntowa,
  • służebność osobista – na rzecz osoby fizycznej,
  • służebność przesyłu – na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

W celu omówienia szczegółów dotyczących ustanowienia służebności zachęcam do kontaktu z kancelarią notarialną.

Pobierz dokumenty:

  1. Umowy służebności

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu