baner

Ustanowienie służebności

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia innej uprawnionej do tego osobie korzystanie w określonym zakresie z cudzej nieruchomości. Do ustanowienia służebności wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości w formie aktu notarialnego. W celu sporządzenia aktu wymagane jest wskazanie rodzaju służebności, która ma zostać ustanowiona, wskazanie czy służebność ta jest odpłatna (jeśli tak, to w jakiej kwocie), oraz czy służebność ustanowiona jest na czas określony bądź nieokreślony. Służebność można również nabyć drogą zasiedzenia, orzeczenia sądowego lub na podstawie decyzji administracyjnej.

Rodzaje służebności

W polskim prawie można wyróżnić trzy rodzaje służebności. Jest to:

  • służebność gruntowa – najbardziej powszechna forma służebności. Dotyczy głównie sytuacji, gdy właściciel jednej nieruchomości chce uzyskać dostęp do swojej posesji przez teren sąsiedniej nieruchomości. Najczęściej jest to umożliwienie przejścia lub przejazdu przez nieruchomość,
  • służebność osobista (na rzecz osoby fizycznej) – polega na przeniesieniu określonych uprawnień właściciela nieruchomości na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Przykładem może być prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie. Służebność osobista najczęściej jest ustanawiana w umowie darowizny na rzecz darczyńcy,
  • służebność przesyłu – polega na umożliwieniu przedsiębiorcy korzystania z jego urządzeń przesyłowych (elektrycznych, gazowych czy telekomunikacyjnych), które przebiegają przez cudzą nieruchomość.

Umowa służebności powinna zawierać precyzyjne postanowienia dotyczące zakresu służebności, sposobu korzystania z niej oraz ewentualnego odszkodowania za utracone korzyści wynikające z obciążenia nieruchomości służebnością. W celu omówienia szczegółów dotyczących ustanowienia służebności zachęcam do kontaktu z kancelarią notarialną.

Pobierz dokumenty:

  1. Umowy służebności

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu