baner

Rodzaje służebności

Rodzaje służebności:

  1. służebność gruntowa,
  2. służebność osobista – na rzecz osoby fizycznej,
  3. służebność przesyłu – na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Pobierz dokumenty:

  1. Umowy służebności