baner

Umowy sprzedaży

Jeżeli zawierana między stronami umowa dotyczy przeniesienia własności nieruchomości, czyli jej sprzedaży albo też darowizny lub zamiany, musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Za nieruchomość uznaje się zarówno budynki trwale związane z gruntem, jak i lokale stanowiące odrębną własność oraz grunty, takie jak działki budowlane, działki rekreacyjne, grunty rolne i lasy. Ponadto umowa sprzedaży może dotyczyć lokali spółdzielczych. Nieruchomości tego rodzaju objęte są spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu będącym ograniczonym prawem rzeczowym.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o notariacie notariusz jest zobowiązany do tego, aby czuwać nad zabezpieczeniem interesów stron oraz innych osób, dla których umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny czy też umowa zamianymoże powodować skutki prawne. Skorzystanie z usług notarialnych jest więc gwarancją, że tego rodzaju umowy podpisywane są zgodnie z obowiązującym prawem, bez szkody dla którejkolwiek ze stron lub osób postronnych.

Jakie informacje zawiera umowa sprzedaży nieruchomości?

Podpisywana przed notariuszem standardowa umowa sprzedaży nieruchomości poza danymi osobowymi stron zawiera również:

  • ustaloną przez obie strony cenę nieruchomości, warunki i termin płatności,
  • informację o wysokości wpłaconego już zadatku lub zaliczki,
  • numer konta bankowego i informację, do kogo ono należy,
  • informację o warunkach i dacie wydania przedmiotu umowy,
  • informację o tym, czy zawarta została umowa przedwstępna, a jeśli to nastąpiło, to kiedy i w jakiej formie.

Pobierz dokumenty

  1. Umowa sprzedaży działki (nieruchomości gruntowej)
  2. Umowa sprzedaży lokalu (mieszkania)
  3. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu