baner

Umowa sprzedaży

Zajmujemy się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych, w tym przygotowywaniem umów sprzedaży w Rzeszowie. Jeżeli zawierana między stronami umowa dotyczy przeniesienia własności nieruchomości, czyli jej sprzedaży albo też darowizny lub zamiany, musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Za nieruchomość uznaje się zarówno budynki trwale związane z gruntem, jak i lokale stanowiące odrębną własność oraz grunty, takie jak działki budowlane, działki rekreacyjne, grunty rolne i lasy. Ponadto umowa sprzedaży może dotyczyć lokali spółdzielczych. Nieruchomości tego rodzaju objęte są spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu będącym ograniczonym prawem rzeczowym.

Umowa sprzedaży nieruchomości to kluczowy dokument, który stanowi podstawę prawną dla przekazania tytułu własności na nowego nabywcę. Kancelaria Notarialna dopełnia niezbędnych formalności, które gwarantują zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa oraz ochronę interesów obu stron umowy sprzedaży. Oprócz sporządzenia umów sprzedaży nieruchomości, udzielamy konsultacji i informacji dotyczących procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz doradzamy przy wyborze formy nabycia nieruchomości.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o notariacie notariusz jest zobowiązany do tego, aby czuwać nad zabezpieczeniem interesów stron oraz innych osób, dla których umowa sprzedaży nieruchomościumowa darowizny czy też umowa zamiany może powodować skutki prawne. Skorzystanie z usług notarialnych jest więc gwarancją, że tego rodzaju umowy podpisywane są zgodnie z obowiązującym prawem, bez szkody dla którejkolwiek ze stron lub osób postronnych.

Pobierz dokumenty

  1. Umowa sprzedaży działki (nieruchomości gruntowej)
  2. Umowa sprzedaży lokalu (mieszkania)
  3. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu