baner

Poświadczenia notarialne

Sporządzone przez notariusza poświadczenia notarialne w Rzeszowie mają na celu nadanie dokumentom wiarygodności oraz odpowiedniej formy. Dzięki poświadczeniu notarialnemu strony mają pewność, że dokumenty są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie budzą wątpliwości odnośnie zawartych w nich treści lub daty ich sporządzenia.

Poświadczenia notarialne są wymagane w wielu sytuacjach życiowych, zwłaszcza gdy chodzi o czynności mające znaczenie dla rozporządzania majątkiem. Przykładem mogą być czynności takie jak: zbycie przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce z o.o. czy umowy sprzedaży pojazdów (rzeczy ruchomych).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, notariusz posiada kompetencje do poświadczania:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

W naszej kancelarii wykonujemy również akty poświadczenia dziedziczenia, które stanowi podstawę prawną do uzyskania własności dziedziczonej nieruchomości czy mienia ruchomego, takiego jak samochód czy papiery wartościowe. Koszt takiego aktu poświadczenia dziedziczenia jest określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu