baner

Rozdzielność majątkowa

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami następuje wspólność ustawowa majątkowa, jednak wiele par decyduje się na podpisanie rozdzielności majątkowej. Jeżeli chcesz ustanowić rozdzielność majątkową w Rzeszowie, to czynność taką można dokonać w Kancelarii Notarialnej Sylwii Środoń-Fugas w Rzeszowie. Umowę podpisuje się w formie aktu notarialnego. Może być ona dokonana przez pełnomocnika. Konieczne w tej sytuacji będzie uzyskanie pełnomocnictwa notarialnego

Rozdzielność majątkowa to sytuacja, w której małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, tylko oddzielne majątki (majątki osobiste), a także samodzielnie nimi zarządzają. Podpisanie intercyzy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zachować niezależność finansową i nie odpowiadać za długi drugiego małżonka. Rozdzielność majątkowa może powstać na zasadzie dobrowolnego postanowienia małżonków lub poprzez decyzję sądu. Co więcej, może zostać ustanowiona zarówno na początku małżeństwa, w trakcie jego trwania, jak również umowa może zostać zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński, a jej skutki następują dopiero z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Notariusz zajmuje się obsługą notarialną umów regulujących relacje majątkowe małżonków, w tym najczęściej występujących z tego tytułu spraw związanych z rozdzielnością majątkową. Umowy tego rodzaju, nazywane intercyzą, zmieniają postanowienia ustawowe, zgodnie z którymi po zawarciu małżeństwa automatycznie dochodzi do powstania małżeńskiej wspólności majątkowej. W praktyce oznacza to, że od momentu zawarcia ślubu zarówno wynagrodzenia za pracę małżonków, jak i ich dochody z majątku wspólnego i osobistego oraz środki z funduszy emerytalnych stają się wspólną masą majątkową. Intercyza, która ma formę aktu notarialnego, jest dobrowolną umową powodującą to, że każdy z małżonków staje się posiadaczem odrębnego, gromadzonego przez siebie majątku.

Co należy wiedzieć o intercyzie?

Strony zainteresowane podpisaniem intercyzy powinny wiedzieć, że:

  • jest to umowa, którą można zawrzeć zarówno przed, jak i po ślubie, obowiązująca od dnia podpisania aktu notarialnego,
  • jest to umowa, która nie wpływa na dziedziczenie współmałżonków i zstępnych,
  • jest to umowa, która po rozwiązaniu małżeństwa nie zabrania ubiegania się o alimenty,
  • po zawarciu intercyzy każdy małżonek zarządza własnym majątkiem i nie odpowiada za długi współmałżonka powstałe po podpisaniu aktu notarialnego,
  • podpisaną intercyzę można w każdej chwili zmienić lub rozwiązać.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Poza standardową intercyzą notariusz sporządzić może również umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Jest to ustrój podobny do typowej rozdzielności majątkowej, z tą różnicą, że po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka może żądać wyrównania dorobków poprzez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Pobierz dokumenty:

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu