baner

Umowa spółki

W naszej kancelarii notarialnej przygotujemy dla Państwa umowę spółki, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań. Sporządzamy także umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy darowizny. Ponadto udzielimy niezbędnych porad i informacji odnośnie rejestracji spółek, dzięki czemu cały proces przebiegnie bezproblemowo i szybko.

Spółka handlowa jest jedną z dopuszczalnych form działalności gospodarczej i powstaje na skutek zawarcia umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Poprzez podpisanie umowy strony te zobowiązują się do wniesienia wkładów finansowych, ale też np. do działania w określony sposób, aby osiągnąć wyznaczony cel spółki. Umowa otwierająca działalność spółki handlowej zawierana jest w formie aktu notarialnego, a dotyczy to:

  • spółek osobowych: komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
  • spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Bez zachowania formy aktu notarialnego umowa spółki jest nieważna. Późniejszych zmian w umowie dokonuje się również w formie aktu notarialnego. Każda umowa spółki sporządzona przez notariusza jest dokumentem urzędowym oraz ma moc prawną. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że można dowolnie kształtować treść takiej umowy. Jest to dużą zaletą, gdyż daje wspólnikom spółki większą swobodę przy ustalaniu zasad funkcjonowania spółki.

Pobierz dokumenty

  1. Założenie Spółki
  2. Zmiana umowy Spółki
  3. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
  4. Ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 210 KSH

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu