baner

Testament i dziedziczenie – sprawy spadkowe

Chętnie pomożemy w rozwiązaniu wszelkich spraw spadkowych w Rzeszowie, które obejmują swoim przedmiotem nie tylko zagadnienia związane z procesem dziedziczenia po śmierci spadkodawcy, ale również te związane z nabyciem spadku. Sprawy spadkowe mają na celu uregulowanie zagadnień związanych z nabyciem praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia. Każda sprawa spadkowa obejmuje stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.

Dziedziczenie to formalność, do której dochodzi z mocy prawa w momencie śmierci spadkodawcy, niezależnie od tego, czy zostawił on po sobie testament. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawy spadkowe, czyli sprawy związane z dziedziczeniem, mogą być załatwiane przed sądem lub, jeżeli są one bezsporne, przed notariuszem. Spadkobiercy, którzy chcą potwierdzić swoje prawo do spadku, mogą wnioskować do sądu o wydanie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub uzyskać u notariusza tzw. akt poświadczenia dziedziczenia, co jest równoznaczne w skutkach z prawomocnym postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie spadku.

Każdy spadkobierca w terminie 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku. W przypadku, gdy spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, wówczas przyjmuje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (ponosi on wówczas odpowiedzialność jedynie do wysokości masy spadkowej).

W naszej kancelarii notarialnej zajmujemy się także przygotowaniem testamentów w Rzeszowie, umów dziedziczenia, a także udzielaniem konsultacji w kwestiach dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z prawem polskim testament można sporządzić w trzech podstawowych formach – pisemnej, notarialnej oraz ustnej. Każda z nich ma swoje własne wymogi formalne, które należy spełnić, aby testament był ważny. Przy czym testament notarialny sporządzony przez notariusza jest najbardziej bezpieczną i trwałą formą testamentu, ponieważ wiąże się z większym stopniem pewności co do jego autentyczności i skuteczności.

Testament notarialny sporządzany jest przez notariusza na podstawie oświadczeń testatora. Jest to dokument prawny, w którym spadkodawca (testator) wyraża swoją ostatnią wolę dotyczącą rozporządzenia swoim majątkiem po swojej śmierci.

Pobierz dokumenty

  1. Testament
  2. Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
  3. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
  4. Akt poświadczenia dziedziczenia
  5. Dział spadku

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu