baner

Opłaty

W celu uzyskania informacji odnośnie wysokości wszystkich opłat za planowaną czynność notarialną prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
Wszelkich informacji w związku z planowaną czynnością notarialną – notariusz udziela BEZPŁATNIE.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KANCELARIĄ

Opłaty notarialne – które pobiera notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych możemy podzielić na kilka kategorii:

  • wynagrodzenie notariusza tzw. taksa notarialna,
  • podatki pobierane przez notariusza, jako płatnika:
    • podatek od czynności cywilnoprawnych,
    • podatek od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe.

Taksa notarialna

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności (wspólnie uzgodnione), nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Cennik usług notariusza obejmuje również opłaty stałe i koszty notarialne przy zakupie nieruchomości. Koszty te dotyczą m.in. takich czynności jak: pełnomocnictwo notarialne, umowa sprzedaży mieszkania, protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej, dokumentacja małżeńskiej umowy majątkowej, czy darowizna mieszkania. Należy pamiętać, że koszty usług notariusza zwykle są ustalane indywidualnie, w zależności od konkretnej czynność, czy sprawy. Zgodnie z ustawą istnieje możliwość zmniejszenia opłat notarialnych.

W naszej kancelarii notarialnej dbamy o to, aby oferowany cennik notarialny był satysfakcjonujący dla wszystkich Klientów.

Najłatwiejszym sposobem poznania opłat notarialnych i cennika notarialnego jest kontakt telefoniczny z naszą kancelarią.

W przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia notariusza.

Rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej : 75 1050 1562 1000 0097 4127 5029 (ING Bank Śląski S. A.) (do wpłaty należności za czynność notarialną)

Podatki

Notariusz obowiązany jest pobrać, a następnie odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego:

  1. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  2. podatek od spadków i darowizn (SiD) zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Od pobranego wynagrodzenia – taksy notarialnej, notariusz oblicza, pobiera i wpłaca do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% – zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Opłata sądowa

Notariusz jest zobowiązany pobrać opłatę sądową w przypadku wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Notariusz pobiera od wnioskodawcy wysokość obliczonej opłaty sądowej a następnie w ustawowym terminie przekazuje ją na rachunek bankowy właściwego Sądu Rejonowego prowadzącego księgę wieczystą. Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej oraz możliwość zwolnienia od opłaty sądowej regulowane są ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu