baner

Rygor egzekucji

W naszej kancelarii w Rzeszowie notariusz spisuje akty notarialne zawierające oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Rygor egzekucji jest jedną z form zabezpieczenia należności i należy do podstawowych środków prawnych, które pozwalają wierzycielom dochodzić swoich roszczeń od dłużników.

W Polsce rygor egzekucji opiera się na przepisach ustawowych (art. 777 k.p.c), które określają zarówno warunki przystąpienia do egzekucji, jak i dopuszczalne sposoby postępowania z majątkiem dłużnika. Rygor egzekucji wprowadza wiele narzędzi prawnych, które mają pomóc wierzycielom w dochodzeniu swoich roszczeń od dłużników.

Wiele osób decyduje się na dobrowolne poddanie egzekucji na podstawie aktu notarialnego. Jest to metoda, która umożliwia uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. W praktyce oznacza to, że wierzyciel może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne bez konieczności udowadniania swoich roszczeń przed sądem. Ta procedura jest bardzo korzystna dla wierzycieli, ponieważ skraca czas dochodzenia swoich roszczeń, a także zmniejsza koszty związane z prowadzeniem postępowania sądowego.

W polskim prawie istnieje możliwość dobrowolnego poddania się rygorowi egzekucji na podstawie aktu notarialnego. Akt notarialny zawierający oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosowany jest jako zabezpieczenie wykonalności zobowiązań wynikających m.in. z:

  • umów najmu nieruchomości,
  • umów dzierżawy,
  • umów pożyczki,
  • działu spadku,
  • zniesienia współwłasności,
  • zasądzonych alimentów,
  • umów sprzedaży i umów sprzedaży przedwstępnej.

Jak oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji działa w praktyce?

W oświadczeniu o poddaniu się rygorowi egzekucji dłużnik zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy pieniędzy lub wydania rzeczy, co też musi uczynić w wyznaczonym terminie. Wierzyciel, który dysponuje oświadczeniem dłużnika o poddaniu się rygorowi egzekucji, może skierować wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie wszczęcie pozstępowania egzekucyjnego przez komornika. Na podstawie tego aktu procedura umożliwiająca odzyskanie długu lub wydanie rzeczy pomija konieczność składania pozwu do sądu i procesowania się w celu dochodzenia należności. Jest to więc sposób na szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego, nie wdając się w spór sądowy. Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji skutecznie chroni wierzycieli przed zwykle trudnym, długoletnim oraz kosztownym procesem.

Pobierz dokumenty

  1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy najmu okazjonalnego
  2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu