baner

Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Jeśli chcesz zapisać mieszkanie w spadku konkretnej osobie lub osobom, powinieneś sporządzić testament w kancelarii notarialnej. To najlepszy sposób na uporządkowanie spraw doczesnych na wypadek śmierci.

Testament z zapisem windykacyjnym

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, każdy ma prawo zapisania konkretnej rzeczy, w tym przypadku mieszkania, które po śmierci przypadnie wskazanej osobie lub osobom.

Spisanie testamentu, w którym spadkodawca zapisuje mieszkanie w spadku, powinno odbyć się u notariusza. Dokument musi zawierać tzw. zapis windykacyjny, a więc wyznaczenie osoby, która z chwilą otwarcia spadku (śmierć spadkodawcy) odziedziczy mieszkanie. Zapis windykacyjny będzie skuteczny jedynie wtedy, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu jest własnością spadkodawcy.

Aby taki testament był ważny, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. W innym przypadku mieszkanie zostanie wliczone do puli spadkowej i zostanie potraktowane jak każdy inny przedmiot nieuwzględniony w dokumencie. Ważne jest również to, że w ramach zapisu windykacyjnego nie można zastrzec warunków czy terminów. Oznacza to, że nie ma możliwości, aby uzależnić przekazanie mieszkania od spełnienia określonych wytycznych, np. wyjścia za mąż, skończenia studiów czy osiągnięcia określonego wieku.

Odrzucenie spadku przez zapisobiercę windykacyjnego

Kodeks cywilny umożliwia odrzucenie spadku przez zapisobiercę windykacyjnego. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy odziedziczone mieszkanie jest obciążone zadłużeniem. Z zasady zapisobierca windykacyjny może wówczas przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucić spadek.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu