baner

Czym są rejestry notarialne?

Rejestry notarialne to system teleinformatyczny, który gromadzi i udostępnia dane przetwarzane przez sądy, notariuszy RP oraz notariuszy UE. Głównym celem ich działania jest usprawnienie przepływu informacji.

Co warto wiedzieć o Systemie Rejestry Notarialne?

Zanim powstał System Rejestry Notarialne, utworzono Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (2009 r.), który rozbudowywany był o kolejne moduły. W 2016 r. doszło do modernizacji w ramach Systemu.

Za prowadzenie systemu teleinformatycznego odpowiada Krajowa Rada Notarialna, która umożliwia wymianę danych między instytucjami zewnętrznymi, takimi jak m.in. sądy wieczystoksięgowe, KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości, CEIDG, wydziały cywilne sądów rejonowych i okręgowych itd.

System Rejestry Notarialne zawiera też publiczne wyszukiwarki:

 • notariuszy,
 • zastępców notarialnych,
 • zarejestrowanych (po 01.03.2009 r.) notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • zarejestrowanych (po 07.09.2016 r.) sądowych stwierdzeń nabycia spadku,
 • zarejestrowanych (po 07.09.2016 r.) w Polsce europejskich poświadczeń spadkowych.

Oczywiście kancelaria notarialna w Rzeszowie prowadzona przez Sylwię Środoń-Fugas również widnieje w Rejestrach Notarialnych.

Co zawierają Rejestry Notarialne?

W skład Rejestrów Notarialnych wchodzą następujące moduły:

 • Rejestr Użytkowników (m.in. listy notariuszy i zastępców notarialnych),
 • Rejestr Spadkowy (informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia, sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych),
 • Notarialny Rejestr Testamentów,
 • Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,
 • Rejestr Zarządców Sukcesyjnych przedsiębiorstw osób fizycznych,
 • Notarialne Rejestry Statystyczne.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu