baner

Jak sprawdzić czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?

Zdarzają się sytuacje, w których potencjalny spadkobierca nie może uzyskać od rodziny informacji, czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym. Istnieją jednak stosunkowo proste sposoby, aby się tego dowiedzieć samodzielnie.

Wyszukiwarka Rejestru Spadkowego

Każdy obywatel ma prawo uzyskać informacje zawarte w Rejestrze Spadkowym (bezpłatnie). W tym celu trzeba wypełnić elektroniczny formularz, podając nr PESEL spadkodawcy (jeśli jest znany) lub podstawowe dane identyfikujące spadkodawcę.

Rejestr Spadkowy zawiera przede wszystkim informacje o krajowych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia sporządzonych po 01.03.2009 r., a także sądowych stwierdzeniach nabycia spadku wydanych po 08.09.2016 r. Oprócz tego znajduje się w nim część europejska EPS, w których znaleźć można informacje o europejskich poświadczeniach spadkowych wydanych w Polsce po 08.09.2016 r.

Wyszukiwarka Rejestru Spadkowego dostępna jest na stronie internetowej – Rejestry Notarialne. Podkreślić jednak należy, że rejestr nie zawiera treści dokumentów potwierdzających dziedziczenie, lecz wyłącznie informacje, w jakich instytucjach można je odnaleźć.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, możesz również skorzystać z usług naszej kancelarii notarialnej, która specjalizuje się m.in. w sprawach spadkowych w Rzeszowie.

Bezpośredni kontakt z sądem spadku

Aby sprawdzić, czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, można też skontaktować się z sądem spadku (sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, sąd właściwy dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy, a jeśli nie da się ich ustalić — sąd rejonowy m.st. Warszawy). Do sądu można udać się osobiście lub zadzwonić, podając dane spadkodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że pracownik sądu może podać jedynie sygnaturę sprawy.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu