baner

Co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego?

Oprócz powszechnie znanych czynności notarialnych, takich jak m.in. zawieranie różnych umów, spisywanie testamentów czy protokołów, notariusz przyjmuje też na przechowanie rozmaite depozyty. Czym jest depozyt notarialny i kiedy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny

Depozyt notarialny to rodzaj zabezpieczenia, które polega na przyjęciu na przechowanie pieniędzy lub innych rzeczy o określonej wartości. W ramach depozytu można przekazać notariuszowi m.in.:

  • pieniądze (w walucie polskiej lub obcej),
  • papiery wartościowe,
  • dokumenty prywatne lub firmowe,
  • dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. CD, DVD czy Blue RAY).

Każde przyjęcie depozytu jest opatrzone stosownym protokołem sporządzonym przez notariusza, w którym wyznacza się nie tylko najważniejsze warunki, ale i termin odbioru przechowywanych rzeczy. Zarówno pieniądze, jak i dokumenty mogą być wydane wyłącznie osobie wymienionej w protokole lub jej prawnemu przedstawicielowi.

Depozyt notarialny objęty jest ustaloną indywidualnie taksą notarialną naliczaną za sporządzenie protokołu i okres przechowywania.

Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?

Oddanie środków finansowych czy ważnych dokumentów w depozyt u notariusza to jedno z najlepszych zabezpieczeń. W ten sposób można mieć pewność, że nie trafią one w niepowołane ręce. W naszej kancelarii notarialnej w Rzeszowie najczęściej ma to miejsce w przypadku środków finansowych czy papierów wartościowych, które mają związek z wykonywanymi czynnościami notarialnymi, np. przy nabyciu nieruchomości (a więc gdy dochodzi do obrotu bardzo dużymi sumami pieniędzy).

Notariusz może jednak odmówić przyjęcia depozytu notarialnego bez podawania przyczyny.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu