baner

JAK WYGLĄDA SPISANIE TESTAMENTU U NOTARIUSZA?

Testament notarialny to dokument przedstawiający ostatnią wolę spadkodawcy, która spisana zostaje w formie aktu notarialnego. Jego spisania dokonuje notariusz, dzięki czemu mamy gwarancję sporządzenia testamentu zgodnie z przepisami prawa. Fakt ten gwarantuje, że po śmierci spadkodawcy, testament nabierze mocy prawnej.

Dlaczego warto zdecydować się na sporządzenie testamentu u notariusza?

Odpowiedź na to pytanie bezpośrednio wiąże się z charakterem pisma sporządzonego przez notariusza – spisany dokument staje się aktem notarialnym, dzięki czemu nabiera on mocy urzędowej. Testament przekazany jedynie w formie ustnej lub pisemnej jest natomiast dokumentem prywatnym, a jego treść może zostać zakwestionowana w trakcie procesu sądowego. Kwalifikacje posiadane przez notariusza pomogą więc w uniknięciu sytuacji, w której testament zostanie podważony. Następstwem tego zdarzenia jest wejście w życie ustawowej zasady dziedziczenia, co z kolei może wiązać się z nieprzekazaniem spadku osobom uwzględnionym w ostatniej woli spadkodawcy.

Sporządzenia testamentu notarialnego

Testament notarialny to dokument, za którego sporządzenie odpowiada notariusz, który powinien zadbać zarówno o zgodność prawną pisma, jak i również jego prawidłowe sformułowanie wykluczające błędy merytoryczne, literówki i inne omyłki. Ostatnia wolna powinna być zrozumiała, a zapisy w niej zawarte nie mogą dawać pola do nadinterpretacji. Dzięki temu dokument stanowi podstawę trudną do podważenia.

Do czynności towarzyszących spisaniu testamentu notarialnego zaliczane są wszelkie wyjaśnienia dotyczące obowiązującego prawa oraz skutków płynących z podejmowanych decyzji. Konieczne jest wylegitymowanie spadkodawcy, czyli osoby chcącej spisać testament, a następnie rozpoznanie jej zdolności prawnej, a także zdolności do czynności prawnych.

Najważniejsza reguła dotycząca spisywania aktów notarialnych dotyczy konieczności sformułowania ich w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Notariusz zobowiązany jest do przeczytania ostatniej woli testatorowi, który musi potwierdzić zrozumienie oraz prawidłowość sporządzonego dokumentu podpisem.

Ostatni etap procesu sporządzania testamentu dotyczy podpisania aktu. W przypadku ostatniej woli, która składa się z kilku stron dokumentu, konieczne jest ich spięcie, ponumerowanie, a następnie zaparafowanie przez spadkodawcę.

Notariusz zobowiązany jest do przechowywania testamentu – według reguł obowiązujących w stosunku do wszystkich aktów notarialnych.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu