baner

CO MOŻNA PRZEKAZAĆ W AKCIE DAROWIZNY?

Darowizna to rodzaj umowy, który umożliwia przekazanie różnych świadczeń na rzecz obdarowanego. Najczęściej są to nieruchomości lub ruchomości o dużej wartości, takie jak np. samochód. W dalszej części naszego wpisu wyjaśnimy, co można przekazać w akcie darowizny.

Przedmiot umowy darowizny

Zgodnie z art. 888–902 Kodeksu cywilnego: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Zgodnie z tą definicją przedmiotem darowizny mogą być różne świadczenia, które mają pewną wartość, w tym nie tylko pieniądze, nieruchomości i ruchomości (np. samochód, komputer), ale również rzeczy istniejące, jak i mające powstać w przyszłości oraz określone prawa, np. prawo użytkowania wieczystego. Co więcej, umowa darowizny może dotyczyć też zwolnienia obdarowanego z długu, jaki ma wobec darczyńcy.

  • Pieniądze. Jest to jeden z najczęstszych przedmiotów darowizny. Darczyńca może przekazać obdarowanemu środki finansowe w ramach przelewu na rachunek bankowy lub przekazać je w gotówce. Kodeks cywilny nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wysokości kwoty darowanych pieniędzy. Regulacje z tego zakresu znajdują się jednak w Ustawie o podatku od spadków i darowizn, a dotyczą kwestii zwolnienia od podatku.
  • Nieruchomości i ruchomości. W ramach darowizny przekazywane są przede wszystkim nieruchomości, samochody, a także inne przedmioty, jak np. telewizor, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny itp. Co więcej, darowizna może też dotyczyć np. zboża, węgla itp.
  • Prawa. Darczyńca poprzez akt darowizny może przekazać obdarowanemu określone prawa, np. prawo użytkowania wieczystego, własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, prawa autorskie itd.
  • Umorzenia. Przedmiotem darowizny może być też umorzenie zobowiązania obdarowanego wobec darczyńcy lub w stosunku do osoby trzeciej.
  • Udziały w prawach i prawie własności.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu