baner

JAKIE GRUPY PODATKOWE OBOWIĄZUJĄ NA GRUNCIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wyróżnia poszczególne grupy podatkowe, a kryterium podziału jest stopień pokrewieństwa między spadkodawcą/darczyńcą a spadkobiercą/obdarowanym. Z zasady im dalsza rodzina, aż do osób niespokrewnionych, tym podatek jest wyższy. Najbliżsi krewni mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn i spadków.

Grupa „0”, czyli najbliżsi krewni

Podatkowa grupa “0” została określona w art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zaliczamy do niej najbliższych krewnych, a więc:

  • małżonkę/małżonka (obecnego),
  • zstępnych, a więc syna, córkę, wnuki, prawnuki,
  • wstępnych, czyli matkę, ojca, dziadków, pradziadków,
  • pasierba
  • rodzeństwo,
  • ojczyma,
  • macochę.

Spadkobiercy należący do tej grupy podatkowej mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od darowizn i spadków. Konieczne jest jedynie złożenie stosownego zawiadomienia do urzędu skarbowego.

Grupy podatkowe zgodnie z Ustawą o podatku od darowizny i spadku

  • Grupa I. Zaliczamy do niej: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Można więc zauważyć, że do określonej przez ustawę grupy „O” wliczają się wszyscy krewni wymienieni w grupie I – oprócz teściów, zięcia i synowej (powinowatych). W tym przypadku można skorzystać zarówno z niskiej stawki opodatkowania, jak i wysokiej kwoty wolnej od podatku. Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej 9 637 zł.
  • Grupa II. Zaliczamy do niej: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Są do dalsi krewni spadkodawcy. Nie mogą oni korzystać z żadnych zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Ich zobowiązania podatkowe są wyższe niż w grupie I, objęci są też niższą kwotą wolną od podatku. Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej 7 276 zł.
  • Grupa III. Zaliczamy do niej innych nabywców, czyli najdalszych członków rodziny (np. kuzyni, rodzina ojczyma lub macochy) i osoby niespokrewnione (przyjaciele, znajomi i inni). Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej 4 902 zł.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu