baner

JAKIE OPŁATY POBIERA NOTARIUSZ?

Korzystając z usług notarialnych, należy uiścić różne opłaty, przy czym wynagrodzenie notariusza to tylko jeden ze składników ogólnych kosztów. Inne to np. podatki, opłaty sądowe czy opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego, które uiszczane są właśnie w kancelarii notarialnej. Wchodzą one w skład ogólnych wydatków klientów ponoszonych za czynność.

Taksa notarialna: czym jest i ile wynosi?

Taksa notarialna to wynagrodzenie pobierane przez notariusza. Jej maksymalna wysokość za udokumentowanie czynności prawnej wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. To właśnie w tym akcie określone są stawki, które notariusz uwzględnia podczas opracowywania cennika opłat.

W praktyce oznacza to, że kancelarie notarialne mogą ustalać różne koszty usług, których wysokość nie może jednak przekraczać stawki maksymalnej wyznaczonej w rozporządzeniu. To właśnie z tego powodu ceny świadczonych przez notariuszy usług często bywają zróżnicowane, a nawet istnieje możliwość ich negocjacji.

Inne opłaty uiszczane u notariusza

Do pozostałych opłat pobieranych przez notariusza zaliczamy przede wszystkim podatki oraz opłaty sądowe. Ich wysokość wynika wyłącznie z przepisów prawa, więc notariusz nie ma na nie żadnego wpływu.

Do opłat podatkowych zaliczamy przede wszystkim podatek od czynności cywilnoprawnych (Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych) oraz podatek od spadku i darowizn (Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn), jeśli tego dotyczyła usługa. Przy taksie notarialnej należy również uregulować podatek VAT, który wynosi 23%, zatem jego wysokość zależy od wysokości taksy.

Kolejny koszt to opłaty sądowe (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), które muszą być uwzględnione w postępowaniu wieczystoksięgowym związanym najczęściej z kupnem lub sprzedażą nieruchomości. Dotyczą one założenia księgi wieczystej, wpisania do niej prawa do własności oraz ustanowienia hipoteki.

Notariusz ma obowiązek również pobrania opłaty w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku za wpis do Rejestru Spadkowego (Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo przez sąd oraz nowelizacja art. 95i ustawy Prawo o notariacie).

Notariusz pobiera opłatę za sporządzenie aktów notarialnych jak m.in.  umowy majątkowej małżeńskiej, testamenty, odwołania testamentu, pełnomocnictwa, spisywanie protokołów, poświadczenia na dokumentach, poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem itd.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu