baner

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to forma ostatniej woli sporządzona u notariusza. Uznawany jest za najbezpieczniejszy sposób rozporządzania własnym majątkiem na wypadek śmierci, ponieważ musi spełniać szereg dość rygorystycznych wymogów formalnych. Jest pozbawiony ewentualnych błędów wynikających z niewiedzy testatora, a wszelkie zapisy są precyzyjne.

Co wyróżnia testament notarialny?

Testament notarialny należy do grupy testamentów zwykłych, do których zaliczamy też testamenty pisemne oraz ustne. Warunkiem jest sporządzenie dokumentu w kancelarii notarialnej. Notariusz dba o to, aby podczas jego przygotowywania zachowane zostały wszystkie obowiązujące procedury. Potwierdza też tożsamość testatora oraz jego zdolność do testowania.

Jest to dokument urzędowy, który daje gwarancję zgodności jego treści z faktyczną wolą spadkodawcy. Podobnie jak w przypadku innych aktów notarialnych, oryginał przechowywany jest w kancelarii notarialnej, nie ma więc obaw o jego zniszczenie, zgubienie lub kradzież.

Dlaczego testament notarialny uznawany jest za najbezpieczniejszy?

Wszelkie zapisy zawarte w testamencie notarialnym są zgodne z prawem, jednoznaczne i zrozumiałe. Dokument jest przygotowany prawidłowo, więc testator może mieć pewność, że będzie ważny w przyszłości i wywoła oczekiwane skutki prawne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że za jego sporządzenie odpowiada notariusz, który ma gruntowną wiedzę prawniczą. W tym przypadku ryzyko, że pojawiają się jakiekolwiek wady formalne czy omyłki pisarskie jest praktycznie minimalne, co niestety może mieć miejsce w przypadku testamentu spisanego własnoręcznie. W związku z tym testament notarialny jest bardzo trudny do podważenia.

Czy testament notarialny można odwołać i podważyć?

Testator może w dowolnym momencie odwołać testament notarialny w całości lub w części, a odwołanie również powinno być dokonane w formie aktu notarialnego. Jak już zostało wspomniane, podważenie tego dokumentu jest trudne, ale nie niemożliwe. Przesłanką do podważenia testamentu notarialnego są przede wszystkim wady oświadczenia woli.

Al. Mjr. Wacława Kopisto 4 (1 piętro), 35-315 Rzeszów
   tel.: 794 126 353 / 794 126 363
   e-mail: kancelaria@notariusz-rzeszow.eu